Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERINPITÄJÄ

Puutavaraliike Juha Sakari (Y-tunnus 1332195-4)
Punkalaitumentie 138
32700 Huittinen

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Emma Sakari
Sähköposti emma.sakari@jspuu.com

REKISTERIN NIMI

Puutavaraliike Juha Sakari:n asiakasrekisteri.

REKISTERIN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Puutavaraliike Juha Sakari asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja käytetään asiakkaan suostumuksella myös markkinointiin, mainontaan, suoramarkkinointiin ja mainonnan kohdistamiseen asiakkaalle. Asiakas voi kieltää suoramarkkinoinnin. Saatamme käyttää rekisteriä myös eri palveluidemme tiedottamiseen ja laskutusasioihin.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Verkkopalveluiden käyttöön liittyvät tunnisteet: Asiakkaan IP-osoite ( tilausten ja palvelun kirjautumisen yhteydessä)

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Asiakkaan yhteystiedot: asiakasnumero, nimi ja osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Asiakkuuteen liittyvät tiedot: tilaustiedot, ostotiedot, maksutapaan, laskuttamiseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista
  • Rekisteröitymistiedot

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on asiakassuhteen ylläpitämiseksi tarpeellista. Tiedot poistetaan kun niiden säilytys ei ole enää tarpeellista.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteystiedot ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas ostaa tuotteita, tekee tilauksen verkkokaupastamme tai antaa yhteydtietonsa rekisterinpitäjälle.

TIETOJEN LUOVUTUS JA SIIRTO

Puutavaraliike Juha Sakari ei myy, vaihda tai siirrä tunnistamiseen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Henkilötietojasi ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin on pääsy ainoastaan Puutavaraliike Juha Sakarin työntekijöillä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

KIELTO-OIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan oikeus tarkistaa hänta koskevat tiedot ja vaatia tietojen korjaamista tai poistamista rekisteristä. Kiellot tietojen käsittelystä osoitetaan rekisteristä vastaavalle henkilölle kirjallisesti.